Co powinieneś wiedzieć o obsłudze informatycznej firm

Co powinieneś wiedzieć o obsłudze informatycznej firm

Informatyczna obsługa firm jakie są plusy i minusy przy umowy na Osbługa informatyczna firm firm?
Dlakogo jest usługa informatyczna?

Outsourcing funkcji to doskonały wybór dla firm, które chcą oddzielić pewne zadania od swojej podstawowej działalności. Podobnie jak w przypadku outsourcingu płac, podejście to najlepiej sprawdza się w przypadku zadań, które mogą być wykonywane niezależnie i wymagają niewielkiej lub żadnej współpracy z innymi funkcjami wewnętrznymi. Popularne funkcje, które firmy zlecają na zewnątrz, to pomoc techniczna, usługi po stronie biurka i konserwacja serwera. Funkcje te są często obsługiwane przez zespół zewnętrzny, co pozwala wewnętrznym pracownikom IT skupić się na innych, ważniejszych kwestiach.

Outsourcing funkcji

Outsourcing niektórych funkcji firmy może być korzystny dla przedsiębiorstwa. Może zaoszczędzić czas i poprawić wydajność pracowników. Istnieją jednak pewne zagrożenia związane z tego typu outsourcingiem. Poniżej wymieniono kilka rzeczy, o których należy pamiętać, rozważając outsourcing funkcji dla swojej firmy. Koszt tego typu outsourcingu powinien być brany pod uwagę.

Koszt outsourcingu funkcji jest zwykle niższy niż koszt zasobów wewnętrznych. Jest to dobra opcja dla małych firm, aby zaoszczędzić pieniądze i uwolnić wewnętrzne zasoby. Idealnie, firma powinna zlecić na zewnątrz co najmniej pięć głównych funkcji i ewentualnie kilka dodatkowych, jak również. Większość właścicieli małych firm jest ekspertami w wykorzystywaniu każdej wolnej chwili. Często są w podróży, więc trudno jest wyłączyć swoje mózgi lub laptopy i pozwolić komuś innemu zająć się tymi zadaniami.

Kiedy firmy zlecają pewne zadania na zewnątrz, mogą skupić się na tych najważniejszych. To zwalnia ich czas na inne zadania. Zamiast próbować robić zbyt wiele rzeczy, mogą skupić się na tym, co kochają. To może prowadzić do bardziej efektywnego biznesu. Oprócz większej produktywności, outsourcing pomaga również firmom zaoszczędzić pieniądze.

Umowy o poziomie usług

Umowy o poziomie usług są istotnym elementem każdego kontraktu outsourcingowego. Określają one konkretne standardy usług świadczonych przez wykonawcę i definiują, jakie usługi wchodzą w skład każdej oferty. Zawierając te umowy, firma może mieć spokój ducha i zaufanie do swojego dostawcy usług. Może je wykorzystać do śledzenia postępów w zakresie metryk projektowych i oceny wydajności zespołu.

Umowa o poziomie usług powinna obejmować monitorowanie wydajności, szybkość reakcji i kary za niespełnienie uzgodnionego poziomu usług. Powinna również zawierać ograniczenia i restrykcje. Na przykład, jeśli sprzedawca zapewnia wsparcie więcej niż jednego działu, umowa o poziomie usług może być konieczne dla każdego działu.

Umowy o poziomie usług nie są prawnie wiążące. Klienci mogą je jednak zmieniać, aby określić rodzaj usług, których wymagają. Pomaga to dostawcy dostosować swoje zasoby ludzkie i taryfę, aby spełnić wymagania umowy. Umowa o poziomie usług może również określać mechanizm rozwiązywania sporów i procedury eskalacji. Umowa będzie również szczegółowo określać mechanizm aktualizacji umowy.

Przy ustalaniu poziomów usług kluczowe jest, aby dostawca usług ustalił standardy wydajności w kontekście oczekiwanych od niego obciążeń. Te poziomy usług będą się zmieniać z czasem, więc umowa SLA powinna to odzwierciedlać. W ten sposób dostawca może uwzględnić koszty tych zmian.

Ukryte koszty

Podczas gdy korzyści z outsourcingu obsługi informatycznej firm są oczywiste, często istnieją ukryte koszty związane z tym procesem. Jednym z nich jest czas potrzebny na zarządzanie projektem i ocenę sukcesu firmy outsourcingowej. Outsourcingowe usługi IT dla firm wymagają kierowników projektów, którzy spędzają dużo czasu na komunikowaniu się ze swoimi zespołami i zapewnianiu, że firma outsourcingowa przestrzega swoich zobowiązań umownych. Spotkania te mogą odbywać się osobiście lub za pośrednictwem wideokonferencji. Mogą one również obejmować raportowanie wydajności, przegląd postępów projektu i inne porównywalne działania.

Ukryte koszty związane są również ze zmieniającą się technologią. Ważne jest, aby zaplanować przyszłe zmiany technologiczne, ponieważ może to spowodować nieprzewidziane koszty. Należy również unikać procesu zbyt częstego zmieniania dostawców. Może się to wiązać z dodatkowymi kosztami, których trudno uniknąć. Upewnij się, że jesteś zaznajomiony z ukrytymi kosztami, zanim podpiszesz jakąkolwiek umowę.

Outsourcing może być opłacalnym wyborem, ale ważne jest, aby zrozumieć ukryte koszty przed podjęciem decyzji o kontynuacji. Na przykład, wiele organizacji utrzymuje więcej pracowników niż potrzebuje. Koszt utrzymania pracowników w okresie przejściowym jest znaczący. Dodatkowo, nowy projekt outsourcingowy może wymagać znaczących zmian w infrastrukturze i procesach organizacji. Oznacza to, że być może trzeba będzie zainwestować w nowy sprzęt, produktywność i narzędzia do zarządzania projektami. Może również wymagać nowych protokołów bezpieczeństwa i integracji danych.

Podczas gdy outsourcing IT może początkowo wydawać się opłacalny, ukryte koszty mogą skradać się w czasie. Ważne jest, aby zrozumieć, jakie są te opłaty przed podjęciem decyzji o outsourcingu obsługi IT dla firm. Dostawcy usług outsourcingowych mają niewielką motywację do ujawniania tych ukrytych kosztów, ale doświadczeni liderzy IT mogą pomóc w ich nawigacji.

Energen

Energen spotkał się z krytyką po tym, jak okazało się, że firma przesadziła z zakupem outsourcingu IT. W ciągu ostatnich trzech lat firma obniżyła koszty o około 10%, ale koszty IT wzrosły o 20%. Prezes firmy, Richard Andrews, kwestionował, dlaczego firma musiała inwestować w tak drogi sprzęt i infrastrukturę IT.

Dostawca outsourcingu IT nie zapewnił wymaganej ilości czasu pracy, aby spełnić wymagany poziom usług. Firma została obciążona karą pieniężną w wysokości 50 000 USD, jeśli dostępność sieci spadła poniżej 99%. Kara była zwiększana z każdym spadkiem. Ponadto dostawca musiał współpracować z firmą, gdyby ta zdecydowała się na zmianę dostawcy. Musiał również zapewnić dokumentację techniczną i pomoc w instalacji.

W trakcie tego procesu kierownictwo wyższego szczebla zdało sobie sprawę, że w dziale IT wciąż brakowało wiedzy. Mimo to stworzyli zespół zadaniowy, który miał pomóc w ustaleniu, co należy zlecić na zewnątrz. Zespół podzielił operacje firmy na systemy strategiczne i towarowe. Celem było zminimalizowanie kosztów przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad operacjami o znaczeniu krytycznym dla biznesu.

Po zapoznaniu się z kilkoma opcjami firma zdecydowała się na skorzystanie z usług dostawcy sieci telekomunikacyjnej. Firma zdecydowała się przyznać kontrakt renomowanemu producentowi komputerów średniej wielkości z doświadczeniem w prowadzeniu światowej klasy prywatnej sieci telekomunikacyjnej. Przeniosła pracowników sieci do pracowników dostawcy i zatrzymała dwóch ekspertów do nadzorowania kontraktu.

Doświadczenie firmy Accenture

Doświadczenie Accenture w outsourcingu IT dla przedsiębiorstw jest duże i głębokie. Firma oferuje usługi od budowy oprogramowania po zarządzanie infrastrukturą i bezpieczeństwem. Zapewnia również zaawansowaną analitykę danych. Jej usługi w zakresie chmury i infrastruktury mogą pomóc przedsiębiorstwom w zwiększeniu wydajności i produktywności. Z usług Accenture mogą korzystać zarówno duże, jak i małe firmy.

Accenture cieszy się opinią dostawcy światowej klasy i ma na swoim koncie udane wdrożenia. Pomaga to klientom obniżyć ryzyko związane z wdrażaniem nowych technologii. Zmniejsza to również ryzyko wskazywania winnych i przerzucania się winą, co może mieć miejsce w przypadku outsourcingu IT. Ponadto koszty ogólne Accenture są rozłożone na dużą bazę klientów, co zwiększa marże operacyjne.

Firma jest obecnie warta 140 miliardów dolarów. W ubiegłym roku jej przychody wyniosły 43 miliardy dolarów, a procesy biznesowe obejmują całe spektrum technologii, strategii i operacji. Obecnie oferta usług Accenture obejmuje wiele branż, w tym finanse, HR i naukę. Firma posiada również specjalistów w takich dziedzinach, jak ubezpieczenia, usługi w chmurze, architektura korporacyjna, bezpieczeństwo i centra danych.

Chociaż Accenture nie dzieli swoich przychodów według rodzaju klienta, to jednak znaczną część przychodów firmy stanowi sektor federalny. Firma ma również umowy o wartości ponad 1 mld USD z władzami stanowymi i lokalnymi.

Doświadczenie IBM

Jeśli myślisz o outsourcingu swoich potrzeb informatycznych, IBM jest doskonałym wyborem. Pracownicy tej firmy są wysoko wykwalifikowani, posiadają wiedzę z danej dziedziny i są gotowi pomóc w każdy możliwy sposób. Dzięki globalnej obecności firmy IBM i ponad 40 lokalizacjom na całym świecie, IBM jest dobrze przygotowany do pomocy w realizacji zadań.

Na początek, IBM ma dużą pulę wykwalifikowanych kandydatów. Kultura firmy jest zróżnicowana i zachęca do pracy zespołowej. Firma zapewnia swoim pracownikom pakiety motywacyjne i szkoleniowe. Takie podejście zespołowe pomaga pracownikom z różnych działów przyczynić się do sukcesu firmy. Jednocześnie zapewnia to gwarancję jakości. Dział IIOS firmy szkoli zarówno masztachety, jak i przyszłych pracowników.

Na przykład IBM ma doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Posiada globalną sieć partnerską i opracowała innowacyjne technologie łańcucha dostaw. Firma posiada również konsultantów, którzy znają procesy łańcucha dostaw i najlepsze praktyki branżowe. Przejęcie przez firmę firmy Maersk Data w 2004 roku pozwoliło jej na rozszerzenie usług związanych z łańcuchem dostaw. Dzięki tej transakcji IBM będzie mógł zarządzać i orkiestrować funkcje globalnego handlu i logistyki. Dzięki temu będzie w stanie pomóc firmom zaoszczędzić pieniądze dzięki zmiennej strukturze kosztów.

IBM zawarł również sojusz z Mitsubishi Motors, który obejmuje outsourcing utrzymania obecnych aplikacji i operacji systemowych oraz części rozwoju przyszłych aplikacji. Sojusz z producentem samochodów pozwoli również firmie wykorzystać wiedzę IBM i doświadczenie w zakresie outsourcingu IT w japońskim przemyśle mosztachetyzacyjnym. Partnerstwo pomoże również firmie Mitsubishi Motors zwiększyć nacisk na technologie informacyjne i zarządzanie relacjami z klientami.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]